Zásady, které ze snu vytvoří úspěšný projekt

18. 11. 2020

Webový Online Pilot

Snad každý z nás někdy snil o tom, že bude jednou vést svůj vlastní úspěšný projekt. Příležitosti se na nás valí ze všech stran. Důsledkem toho se pak lidé do podnikání pouští bezhlavě, aniž by si stanovili jasný cíl. Je proto dobré držet se zásad, které vám na cestě za výdělečným produktem pomohou.

Co dělá úspěšný projekt úspěšným

Existuje celá řada literatury a dalších zdrojů, které přinášejí zaručené návody, jak se prosadit a stát se úspěšným. To nejdůležitější však bývá často opomíjeno – náš produkt by zde měl být především kvůli lidem. Ze všeho nejdříve bychom se tak měli soustředit na to, pro koho tvoříme a jaký užitek naše snaha přinese. Jinými slovy určit si, kdo je naše cílová skupina, co potřebují a jak můžeme jejich potřeby uspokojit.

jak-začít-úspěšný-projekt

Cílová skupina úzce souvisí s charakterem projektu, výrobku nebo služby. Pokud se například chystáme pořádat dětské tábory, budou naší cílovou skupinou právě děti a jejich rodiče. K tomuto faktu je pak třeba přihlédnout v rámci nezbytné propagace. Měli bychom vytvořit pestré webové stránky doplněné o ilustrační fotografie a využívat sociálních sítí, které již používají i ty nejmladší generace. Stejně tak cílová skupina ovlivňuje místa, kam je vhodné umístit propagační letáky projektu, plakáty a další materiály. Na základě toho je třeba stanovit vhodný cíl, kterého chceme dosáhnout. Promyslet si, co vše bychom od služby na místě zákazníka očekávali a jak jim může pomoci nebo zlepšit jejich dosavadní život.

Základní chyby, co nám mohou zlomit vaz

Zásadním faktorem, který může zabránit tomu, aby byl projekt úspěšný je slabá příprava. Každý podnikatelský záměr by měl mít nejen, výše zmíněný, promyšlený cíl, rozpočet, ale i záložní strategii, ke které je nutné se obrátit v případě nouze. Může se jednat o spojení s konkurenční firmou nebo druhý, perspektivnější obor zájmu, či druh příjmu. Vždy je ale důležité mít takový objekt v záloze.

úspěšné-podníkání

Měli bychom vždy zachovávat férovost, upřímnost a také trpělivost, ať v rámci vedení nebo komunikace. Z tohoto důvodu je důležité klást důraz na zpětnou vazbu. Přijímat kritiku i pochvaly od uživatelů našich produktů a služeb, stejně jako sledovat to, jak si v tomto ohledu počíná konkurence. Tedy poučit se z jejich chyb. Feedback nám kromě toho může sloužit jako inspirace k dalším projektům a pochopit myšlení naší cílové skupiny.

Jedinečná prezentace projektu i usnadnění práce

K tomu, aby si náš produkt někdo koupil je v první řadě důležité, aby se dostal do podvědomí uživatelů. Tedy aby zákazníci věděli, že je na trhu k dispozici. Základem je proto mít kvalitní webové stránky, které nabídnou pohodlné, intuitivní ovládání a vzhled který zaujme. Zde se nabízí otázka, zda se ještě vyplatí nechat si vytvářet web na míru. Bezplatné šablony, které webové stránky vytvoří v podstatě za vás jsou přeci mnohem výhodnější, nebo ne?

Odpověď se může samozřejmě lišit na základě povahy daného projektu. Pokud pomineme základní fakt, že šablona nikdy úplně nesplní specifické požadavky, je dobré se zamyslet nad tím, kolik lidí asi danou šablonu používá. Vezměme si kupříkladu WordPress. Tento redakční systém je využíván desítkami milionů lidí po celém světě. Všichni tito lidé mají k dispozici stejné bezplatné šablony. Celkem snadno se proto může stát, že budete mít stejný vzhled webu, jako konkurence. Jak tedy zákazníkovi ukázat, že je váš produkt lepší než ten jejich? Velkou roli hraje bezpochyby vzhled a uživatelská přívětivost prostředí, a právě zde nezpochybnitelně kralují weby vytvořené na míru konkrétnímu projektu. Stejně tak je vhodné investovat do responzivity webu. Statistiky totiž dokazují, že více jak 50 % návštěv na webu pochází právě z mobilních zařízení.

web-na-míru

Stoprocentní responzivita, stejně jako automatizace a integrace dalších služeb přímo do webu pak usnadní práci i vám. Integrace účetnictví Pohoda například značně usnadňuje fakturaci a zpřehledňuje celkové výdaje. Podtrženo sečteno, úspěšný projekt by měl vyčnívat nad ostatní, ať už ve smyslu jeho provedení, nebo jeho elegantní a funkční prezentace.

Přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž

Než vypustíme produkt na trh je vždy dobré zjistit proti komu stojíme. Pokud existují podobné produkty je nutné zamyslet se nad tím, čím by se dal vylepšit, a naopak se inspirovat v tom, co ho dělá dobrým. Vždy bychom se pak měli snažit o to, aby náš výtvor přinesl něco navíc. Může se jednat o přátelský přístup, rodinnou atmosféru podniku, nebo jen prostou snahu o to, vyjít zákazníkům vstříc.

Úspěšný projekt nemusí stát pouze na našich základech, ba naopak partner do něj může přinést právě to, co konkurenci chybí. Důležité je zvolit spolehlivého partnera, o kterém víme, že úkol dotáhne až do konce, a kromě zadaných požadavků přidá i něco navíc. Například tipy, jak věci udělat lépe. Něco originálního, co pomůže udělat výsledek jedinečným. Může se jednat o podpůrné pluginy na míru, webové aplikace nebo automatizační nástroje. Zkrátka je vždy dobré vytvořit kolem sebe kooperující tým lidí, na který se můžete vždy obrátit.

Peníze až na prvním místě, nebo ne?

Na začátku každé snahy by měla být jeho celková vize a přibližný rozpočet. Tento předpoklad by měl sloužit pro průběžné sledování stavu projektu a zároveň ukazovat, zda má na to být úspěšný či nikoliv. Reportování nás tak může zachránit před úplným krachem a zároveň nás posouvat dál. Ačkoli je důležité na začátku vytvořit hrubý rozpočet, není dobré zbytečně šetřit. Vždy je dobré položit si otázku, zda má daná investice skutečný potenciál do budoucnosti a stanovit si jasné priority. Díky tomu můžeme své peníze vložit tam, kde jsou opravdu důležité a dělat tak věci kvalitně, ne, jen napůl. Snaha ušetřit za každou cenu, vybírat dodavatele na základě ceny, nikoli kvality služeb se nám ve výsledku může šeredně prodražit.

Chcete více návštěvníků webu?

Ano CHCI