Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla pro váš i náš klidný spánek.

Ochrana soukromí vašich dat je pro nás velká věc. Běžně můžeme manipulovat pouze s fakturačními údaji a seznamem objednaných služeb. S údaji manipulujeme, jen když nás o to přímo požádáte.

Společnost Atwel International,s.r.o., IČ: 26460602, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám. Výjimkou jsou pouze údaje předávané do registrů doménových jmen.

KDE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie, nebo na serverech umístěných v rámci jiných zemí Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ:

Jedná se o zákazníky, kteří si objednali hostingové služby, služby správy webů nebo související služby a používají hardwarové a softwarové prostředky Atwel International, s.r.o. k provozu svých aplikací, webů, emailů, databází a dalších souvisejících služeb.

V rámci objednávky vyžadujeme jméno osoby, emailovou adresu, telefon, fakturační adresu a případně hesla vytvořená uživatelem.

Využíváme platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Vždy jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Neuchováme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Takto získané e-mailové adresy uživatelů považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.

OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ:

Jedná se o návštěvníky informačních míst, které využíváme. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

  • Informace získané pomocí cookies.
  • Informace z logů serverů.
  • Informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

E-mailové adresy uživatelů , kteří projeví zájem o odběr novinek, považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od ukončení poslední služby.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a vy jste s tím srozuměn/a.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace mezi našimi webovými nástroji a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování. Fyzicky jsou osobní údaje uloženy na našich vlastních serverech v data centrech, které splňují podmínky standardu TIER 3+.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.

Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům: • k identifikaci zařízení uživatele, • k optimalizaci našich internetových stránek, • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb, • pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.

Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

JAK LZE ZAJISTIT EDITACI NEBO VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud chce uživatel editovat, smazat vybrané nebo kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která aplikace uchovává, tak je potřeba kontaktovat zákaznickou podporu na e-mail info@umimeweby.cz.

Proces smazání zákaznického účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení hostingové služby nebo serveru smažeme kompletní data do 30 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Údaje na fakturách budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Pokračováním využívání našich služeb vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.
  • Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.
  • Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.
  • Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 1.12.2019

Otázky k těmto pravidlům? Rádi vše vysvětlíme a odpovíme. Stačí nás kontaktovat na adrese info@umimeweby.cz. Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva jako je právo na výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.