15.10.2020 Autor: Tým Umimeweby.cz

Jak vytvořit dobrý newsletter

Pokud se rozhodnete vytvořit si newsletter sami, držte se následujících doporučení:

 

1) Buďte struční

Většina lidí se dnes cíleně vyhýbá čtení dlouhých textů. Neodraďte je tedy hned v začátku rozsahem svého textu! Opravdu kvalitní newsletter vytvoříte tak, že jej naplníte stručným a výstižným obsahem. Podstatné informace nikdy nevydají na mnoho slov. Upusťte tedy od nadbytečné „omáčky“, zvolte jen jedno hlavní téma a jděte při psaní pokud možno hned k věci.

Ukázka jak vytvořit newsletter

2) Ujasněte si adresáta

Dobrý newsletter můžete vytvořit jen tehdy, pokud máte jasnou představu o tom, komu je určen. Tomu přizpůsobte styl psaní, formu a oslovení i obsah. Definujte si cílové skupiny čtenářů, zda půjde o již stávající klienty nebo o „nováčky“, např. návštěvníky vašeho webu, kteří projevili zájem o nabídku, ale doposud se vašimi zákazníky nestali. Příjemce newsletterů si můžete rozdělit i podle jejich oboru činnosti, nebo podle geografického umístění sídla (firmy z Moravy, Prahy, z Asie…).

3) Stanovte si cíl

Každá činnost v oblasti marketingu má mít jasně definovaný cíl. Nejinak je tomu i v případě mailing marketingu pomocí newsletterů. Požadovanému cíli podřiďte formu, obsah i adresáty. Krátkodobé cíle mohou mít formu akční nabídky a výzvy k nákupu – smyslem je např. vyprodat skladové zásoby starého modelu zboží. Jiným cílem je získání nového zákazníka na služby, které jsou účtovány pravidelným paušálním poplatkem – např. servisní služby nebo outsourcing. A jinak vytvoříte newsletter s cílem udržovat povědomí o firmě, značce a vaší kompetenci v oboru.

4) Tvořte přehledně

Pokud umíte správně vytvořit strukturu newsletteru, rozhodnete tím do velké míry o jeho čtivosti. Po otevření mailu ho nejdřív příjemce zběžně přelétne očima. Do samotné četby textu se ale pustí, jen pokud zaregistruje příjemné krátké úseky, opticky rozdělené do celků, ve kterých se bude dobře orientovat.

5) Plňte hodnotným obsahem

Většina pravidelných newsletterů by měla poskytovat zajímavé a užitečné informace z oblasti, která čtenáře zajímá. Pokud např. provozujete e-shop na pneumatiky, pak praktické tipy pro péči o automobil a především o pneu v různých ročních obdobích bude pravděpodobně to, co si příjemce rád přečte. A vedle kvalitních rad a tipů zdarma umístěte jako hlavní část vašeho newsletteru již regulérní nabídku vašeho zboží či služeb. Nezdůrazňujte ji však příliš silně. Zájemcům, kteří mají důvěru ve vaší firmu, postačí málo k tomu, aby u vás objednali. Používejte jen mírný tlak. Silné výzvy, jako „Nakup“, „Sleva“, „Kupte“ umístěné za každou druhou větou, čtenáře pouze otráví.

6) Opatrně s obrázky

 
nevhodně připravený mail newslettew

Při tvorbě obsahu newsletteru pozor na text a grafiku! Obrázky urychlují a zatraktivňují sdělení, jestliže ale vytvoříte váš newsletter jen jako jeden velký leták poskládaný výhradně z nich, může se stát, že si jej mnoho příjemců nepřečte. Řada lidí dnes totiž používá blokování pro zobrazování obrázků v emailech. U příjemců pak váš nevhodně vytvořený newsletter vypadá takto:

Shrnutí: Jak správně vytvořit newsletter

Při tvorbě úspěšného newsletteru

Tento článek byl prvně publikován dne: 31.05.2019

Tyto tipy do vašeho emailu hned jak se objeví

@