Seznamy pro rozesílání emailů, které byste měli mít

15. 10. 2020

Webový Online Pilot

Rozesílání informačních a propagačních emailů na adresy, které vám na sebe zákazníci dobrovolně poskytli, by mělo patřit mezi základní stavební kameny vašeho internetového marketingu.

Email je dnes vedle osobní komunikace hlavním dorozumívacím způsobem. Emailovou komunikaci považuje většina lidi za seriózníbezpečnou. Je tudíž správné postavit propagační strategii mj. na rozesílání emailů s opravdu kvalitním informačním obsahem.

Vždy nějakou chvíli trvá, než si návštěvník webu k vám vybuduje důvěru –  ve vaše znalosti, schopnosti a potažmo v to, co nabízíte. Osobním kontaktem to jde mezi lidmi rychle, přes „anonymní“  internet to  trvá déle.

Dobrý  způsob na úrovni pro vás představuje právě rozesílání emailů s různým obsahem. Tímto elementárním způsobem internetové komunikace oslovíte jako autoři přímo, jasně  a adresně. Právě tato otevřenost má své důležité místo i význam v době sílícího vlivu sociálních sítí, Twitterů ap. s jejich fiktivními, anonymními a neidentifikovatelnými účastníky.

Rozesílání emailů na tyto skupiny příjemců bude nejefektivnější

Abyste mohli seriózně oslovit relevantní skupinu případných zákazníků, měli byste budovat a zpravovat tyto seznamy kontaktů:

Seznam pro newslettery
Obsahuje zájemce o krátké, informačně hodnotné informace a komentáře k aktuálnímu vývoji a dění v oboru – newslettery.  Jejich pravidelné rozesílání zdarma zvyšuje vaši autoritu i sympatie v očích příjemců, kteří následně budou samozřejmě víc nakloněni k tomu, při výběru služby/zboží se obrátit právě na vás.

Seznam pro mini-lekce a mini-kurzy
Jedná se o pevně daný počet emailů, které poskytují bezplatné lekce na dané téma. Mělo by jít o problematiku, která návštěvníky vašeho webu zajímá a samozřejmě je tématem vašich služeb a vztahuje se k vašim produktům. Výrobce autokosmetiky může například vytvořit mini-kurz „Jak pečovat celoročně o svůj vůz“,  finanční poradce pak např. „Kurz správy vlastního majetku“ a potravinářský řetězec může rozeslat „Recepty a návody, jak zdravě  vařit“

Zákazníci
Seznam adres zákazníků, kteří si v minulosti od vás něco koupili by měl být pevnou součástí vašich marketingových aktivit. Tito lidé vám již jednou svou důvěru dali a je tudíž snazší ovlivnit, aby své nákupy a objednávky opakovali a rozšířili.

Partneři a zprostředkovatelé
Zprostředkovatelé vám získávají zákazníky a  při vybudování jejich rozsáhlejší sítě pro vás znamenají   nemalý přínos. Nepodceňujte rozesílání emailů právě této skupině!  S účastníky v jakémkoli vašem zprostředkovatelském programu  je nutné komunikovat  a  připravovat pro ně  vnitrofiremní newslettery, které prohloubí jejich znalosti o firmě, systému,  produktech, jejich vlastnostech,  novinkách v oboru a budou se také vztahovat i k partnerskému programu, výhodám a jejich nepostradatelnosti pro vás.

Chcete více návštěvníků webu?

Ano CHCI