Užitečné principy pro vytvoření webu, který má uspět

24. 2. 2022

Webový Online Pilot

Pokud připravujete web, pak byste měli myslet na několik pravidel, které jsou pro tvorbu webu zásadní. Pokud budete postupovat podle nich, připravíte profesionální webové stránky, které mají šanci být úspěšné.

1. Udržujte konzistentní vzhled

V rámci celého webu dodržujte společné znaky pro vzhled a design. Celkový dojem návštěvníka by měl být stejný bez ohledu na to, na které stránce se nachází.

Znamená to používání stejného druhu písma včetně velikostí pro nadpisy, odrážky. Nemá smysl kombinovat mnoho různých fontů. Použijte jeden, maximálně dva.

Stejně tak velikost nadpisů by měla působit jednotně, aby čtenář mohl každou stránku jednoduše projet pohledem. Aby nehledal, kde na stránce je ta důležitá informace, pro kterou přišel.

Zvolte barvy, které budou usnadňovat čtení a konzumaci obsahu. Aby byl dostatečný kontrast textu vůči pozadí.

2. Navrhněte jednoduše použitelnou navigaci

Navigace je jedním ze základních stavebních kamenů dobrého webu. Bez použitelné navigace bude mít návštěvník vašeho webu problém přejít na jiné stránky, vyhledat požadovanou stránku nebo uskutečnit akci, o kterou stojí.

Takže menu na vašich stránkách dělejte čitelné a jednoduché. Nedávejte do hlavní lišty nabídky příliš mnoho položek. Některé studie doporučují maximálně 7 položek v menu. Pokud potřebujete více odkazů, zvolte pod-menu.

Snažte se co nejvíce zkrátit cestu návštěvníka k jeho cílové stránce. Čím méně kroků čtenář udělá, než se dostane na stránku, kde chce být, tím lepší dojem z vašeho webu získá. A tím spíše se na něj bude rád vracet. Opět některé studie hovoří o pravidlu maximálně 3 přechodů, 3 kliknutí.

Využijte oblast v patičce webu pro umístění navigačních odkazů. Spodní část stránky je v dnešní době stejně často navštěvovaná jako horní část. Čtenáři na úvod nejdříve stránku rychle “projedou” shora dolů. Zastavují se právě na patičce, než se rozhodnout, kam dál.

Nabídněte jim tedy možnost přímo z patičky využít důležité a často navštěvované stránky.

3. Měňte barvu odkazů, které již uživatel navštívil

V rámci stylů pro grafický návrh webu nezapomeňte definovat jinou barvu pro odkazy, na které už čtenář kliknul a které navštívil. Usnadníte pak uživateli rozhodování, kam má dál kliknout. Když uvidí, že daný odkaz již navštívil, lépe se rozhodne kam dál.

Příklad jak to má vypadat

4. Uzpůsobte obsah stránek, aby šel jednoduše skenovat

Když návštěvník přijde na stránku vašeho webu, nebude ji podrobně číst celou. Nejdříve ji rychle prolétne očima a zjistí o čem vlastně obsah pojednává. Pokud hledá něco konkrétního, bude hledat zmínku o daném tématu.

Proto při návrhu vzhledu stránky pamatujte na vhodně připravenou hierarchii obsahu. Které prvky jsou nejdůležitější pro získání rychlého přehledu o obsahu. Nejčastěji to bývají nadpisy. Ale velmi dobře obsah strukturují i vhodné a relevantní obrázky nebo ikony.

Menší odstavce a zvýraznění

Je dobré rozdělovat text do menších bloků. Dlouhé odstavce s mnoha větami působí velmi těžkopádně a čtenář se na nich očima ani nezastaví. Vůbec si jejich obsahu nevšimne.

Důležité prvky, které mají vyniknout, je třeba zvýraznit. Mohou to být přímo výzvy k akci, tlačítka na které je třeba kliknout nebo dokonce celé formuláře. Můžete použít vhodné kombinace barev pro jasné zdůrazněné významu toho kterého prvku.

Pamatujte na to, jak lidé text čtou. Typický postup je zleva doprava a shora dolů pro většinu lidí v západním světě. Proto většina dobře stavěných webů vychází ze struktury stránky ve tvaru písmene Z. Druhým častým přístupem je použití struktury podle písmene F.

Zarovnávejte prvky na stránce do mřížky (grid). Použitím této techniky zjednodušíte čtenáři absorbovat obsah umístěný na stránce.

5. Kontrolujte funkčnost odkazů a hledejte překlepy

I velmi kvalitně připravený web dokážou zkazit na první pohled málo významné chyby.

Uživatelé opravdu mohou být nespokojení, pokud kliknou na nějaký odkaz a ten je navede na neexistující stránku.

Nebo pokud se má na stránku načíst obrázek, ale on se nenačte, protože zdrojový soubor neexistuje.

Stejně tak dobrý dojem kazí, pokud na stránce najde návštěvník hodně překlepů.

6. Nabízejte omezený počet voleb

Pokud čtenáři nabídnete příliš mnoho možností výběru, zpravidla si nevybere nic. Pokud je člověk postavený před velké množství různých možností, nutí ho to hodně o nich přemýšlet. To vede k velké nerozhodnosti a menší jistotě při rozhodování. A rozhodování chcete návštěvníkovi svého webu usnadnit.

7. Přimějte čtenáře číst více než vršek stránky

Viditelná horní část stránky se čtenáři načte do prohlížeče okamžitě. Tu vidí ihned. Proto je klíčové, aby ho zaujala. Jakmile vidí, že stránka je o tématu, který ho zajímá, začne se čtenář posouvat po stránce dolů. Ale tentokrát již pomalu. A podrobněji si čte poskytnuté informace.

Proto by horní část stránky měla být atraktivní zejména obsahově. Sdělení, které čtenář získá je velmi důležité pro další jeho zájem obsah této konkrétní stránky.

8. Do tlačítek dávejte podrobný text

Nemá cenu dávat do tlačítek text jako “Odeslat” (formulář) nebo “Přihlásit se”. Vždy do tlačítka dejte jasný text sdělení co se stane , o jakou aktivitu jde, proč by to měl návštěvník dané stránku udělat – tedy kliknout na dané tlačítko.

Nápisy jako “Vyžádejte si bezplatnou konzultaci”, “získejte návrh řešení”, “Získejte tipy o prodeji každý týden do mailu” působí mnohem konkrétněji a mají větší šanci přesvědčit čtenáře k tomu, aby danou akci provedl.

9. Když to vypadá jako odkaz, ať je to odkaz

Snažte se zabránit zmatení čtenáře. Často některé části obsahu vypadají jako odkazy. Přitom ale odkazem nejsou. Nedá se na ně kliknout. To čtenáře webové stránky spíše rozladí.

10. Nezapomeňte zajistit, aby stránky vypadaly čitelně i na mobilu a tabletu

Dnes už se mimo velké monitory stolních pc používá řada přístrojů s menšími displeji. Samozřejmě jsou to mobily a tablety. Ale pamatujte i na laptopy a ultrabooky s menším displejem.

Zajistěte tedy, aby se stránky přehledně zobrazovaly i na těchto zařízeních. Aby obsah na nich byl dobře čitelný.

11. Testujte čitelnost svých stránek

Dokud si vaše stránky neprohlédne někdo nezaujatý tak nevíte, zda jsou skutečně dobře čitelné a pohodlné na používání.

Pozvěte si tedy pár vašich klientů a také pár lidí, kteří nemají s vaším oborem nic společného a ukažte jim vaše webové stránky.

Požádejte je o zpětnou vazbu. Ať si je projdou. A poslouchejte co říkají, na co si stěžují. V čem naopak vidí výhody a přednosti. I díky těmto informacím můžete web upravit do ještě přívětivější podoby.

Vytvořte úspěšný web

Pravidla ve výše uvedeném seznamu nejsou nijak složitá. Ani nevyžadují žádné speciální složité funkce na webu.

Pokud je budete aplikovat během přípravy a tvorby vašeho webu, pak se dočkáte že budete mít profesionální webové stránky, které budou přínosné pro vaše potřeby a budou plnit vaše očekávání. Rádi Vám je pomůžeme vytvořit, ozvěte se.

Chcete více návštěvníků webu?

Ano CHCI