Proč rozesílat newslettery

3. 11. 2020

Webový Online Pilot

Rozesílání newsletterů emailem se týká dnes každého oboru podnikání a patří mezi jednoduché a úspěšné způsoby získávání nových a hlavně udržení stávajících zákazníků. Pokud ještě žádné newslettery nerozesíláte a ani tak přesně netušíte, proč byste to měli dělat, pokusíme se vám nastínit, jaký význam pro vaše podnikání mají.

Newslettery vytváří vztah

Většina firem se zaměřuje v první řadě na získávání nových zákazníků. Netuší, že stávající spokojení zákazníci představují skupinu, kterou je snazší naklonit k dalšímu nákupu nebo rozšíření služeb. Většina z nich už totiž překonala tu největší překážku – už se rozhodla k nákupu vašeho zboží nebo závazné objednávce vašich služeb. Takže vám už do jisté míry důvěřují. Aby činili tento krok opakovaně, mnohdy stačí jemné popostrčení, jen připomínka. Dobrý newsletter je přesně ta vkusná a vhodná forma, kterou si příjemce rád přečte a zareaguje.

Rozesíláním pravidelného newsletteru se skutečně kvalitním, zajímavým a čtivým obsahem se zákazníkům pravidelně připomenete a upevníte dojem, že vám na nich opravdu záleží. A v momentě, kdy budou opět potřebovat zboží či službu, které vy poskytujete, se už nepustí do nového hledání na internetu, nýbrž se obrátí na vás, jako na někoho, koho znají.

Připravují půdu pro nováčky

Na vaše www stránky přijdou každý den noví návštěvníci. Málo z nich však u vás ihned objedná. Internet je anonymní aréna a většina těch, kdo čtou vaše stránky, bude v první řadě opatrná. Pokud ovšem jste už předchozím pravidelným rozesíláním newsletteru u nich dobře zapsáni a takříkajíc o vás vědí, rozhodnou se k nákupu vašich produktů a objednávky vašich služeb mnohem rychleji. Právě v tomto momentě se vám plně úročí, že jste nevynechali rozesílání newsletterů ze svého seznamu propagačních činností!

Co tomu předchází

Než k tomu dojde, musíte vhodnými nástroji anonymní návštěvníky přimět, aby vám poskytli na sebe emailový kontakt. Jistě to raději udělají, pokud se jim váš web bude líbit, najdou na něm rychle, co hledají a vaše texty budou popisovat jejich potřeby. Svou roli v tomto procesu hraje analýza požadavků vašich návštěvníků a tvorba specializované www stránky, která cíleně návštěvníka k souhlasu se zasíláním newsletterů navede. Jakmile si takto vybudujete seznam potenciálních klientů, jste již na půli cesty získat nové zakázky.

Chcete více návštěvníků webu?

Ano CHCI