Jak připravit webový projekt a být úspěšný v podnikání?

18. 11. 2020

Webový Online Pilot

Mít vlastní web je v dnešní době v podstatě nutností, ke které nás tlačí nejen konkurenční boj, ale i potřeby zákazníků. S řešeními, jako je WordPress, se tvorba webu stala dostupnější.  Mnoho podnikatelů se tak do procesu tvorby webových stránek pouští zcela bezhlavě, bez sestavené strategie či znalosti cílové skupiny. Výsledkem jsou haldy neúspěšných projektů, jež ani zdaleka neplní původní očekávání. Jak se takovému fiasku vyhnout a připravit webový projekt tak, aby byl pro podnikání přínosem?

Dvě nejčastější chyby při tvorbě webu a přípravě online projektů

Ať už se do tvorby webu pouštíte sami, nebo si k tomuto účelu najímáte specializované odborníky, měli byste se vyhnout dvěma základním chybám – nedostatečnému zadání a špatně definovaným cílům. Zadávací dokumentace je přitom klíčovým prvkem úspěšnosti nejen interních, ale i externích procesů. Pokud dostatečně nespecifikujete svoje požadavky a nedáte tak najevo svou představu, nemůžete očekávat, že se tvůrce či řešitel trefí přesně do vašich požadavků.

Pokud tak projekt přinese jiný než očekávaný výsledek, je ve většině případů chyba na straně zadavatele. Platí zde, že čím víc parametrů podklady pro tvorbu webu specifikují, tím menší je pravděpodobnost nesprávného pochopení zadání.

To platí i při tvorbě webu svépomocí. Na začátku každého projektu by měla být jasná představa o tom, jak bude vypadat výsledek. V případě, že tento plán či strategie chybí, vznikne příznačný začarovaný kruh, uvnitř kterého se řeší pořád to stejné (například podoba hlavičky stránek) a jen těžko se z něj dostává ven.

Zmíněná strategie pak souvisí i se špatně nebo nedostatečně definovanými cíli. Aktuální statistiky říkají, že na nevhodně definovaných cílech selhává více jak 37 % digitálních projektů, a to už je dost, nemyslíte?

Jak připravit úspěšný web nebo webový projekt

Úspěšný web by neměl být brán jako nutnost, ale jako prostředek a nástroj, který do podnikání přinese nějaký užitek. Zadávací dokumentaci pro interní i externí projekty by se proto mělo věnovat dostatek času a obsah vhodně doplnit o obrázky nebo videa, jež specifikují původní představu o výsledku.

Jedním z klíčových faktorů, kterými by měl úspěšný web disponovat, je přívětivý a moderní design. Design je první věc, se kterou návštěvník po načtení stránek přijde do styku a má tedy zásadní vliv na první dojem. Ten ovšem není všechno. I ten nejmodernější a nejtrendovější web je k ničemu, pokud nepřináší žádné výsledky. Tvorba, správa i analytika webu by si proto měly neustále pokládat následující otázky, které pomohou zhodnotit, zde web skutečně přináší očekávané výsledky:

  • Prodává web dle původních předpokladů?
  • Jsou internetové stránky zdrojem poptávek od nových nebo stávajících klientů?
  • Plní stránky svou hlavní funkci?

Stanovte si cíle a prezentujte svou přidanou hodnotu

První zastávkou na cestě za zodpovězením otázky, jak vytvořit úspěšný web nebo webový projekt je tedy vytvoření seznamu krátkodobých i dlouhodobých cílů a také znalost skupin klientů. Cíle webu přitom úzce souvisí s důvody pro jeho samotnou realizaci.

Měli byste si tak v první řadě uvědomit, co vlastně prodáváte, jaká je vaše přidaná hodnota a své poznatky následně prodat v rámci vlastní propagace. Příkladem může být služba „správa webu“. Klienti díky ní získávají nejen někoho, kdo se o jejich web postará za ně, ale i jistotu ve spolehlivosti provedení, klid a více času, který mohou věnovat jiným věcem kolem byznysu nebo rodině.

Z cílů pak vychází i požadavky na funkčnost a design. Ten by měl všechny zmíněné body vzít a zabalit do vhodného obalu, který zaujme. Tímto způsobem tedy vzniká prvotní představa toho, co se od webu a online projektu očekává. Tato představa se obecně nazývá zadávací dokumentace projektu.

Co je zadávací dokumentace a jak ovlivňuje úspěšnost webu nebo e-shopu

Zadávací dokumentace je souhrn veškerých podkladů, kterou vývojáři potřebují k realizaci webu nebo e-shopu. Spolu s cíli je tak další odpovědí na otázku, jak připravit úspěšný webový projekt. Měla by obsahovat specifikaci jednotlivých funkcí, požadavky na vzhled, hlavní cíl a soubor podpůrných cílů, jako je objednávka zboží, odběr newsletteru, vyplnění formuláře… Zkrátka způsob interakce mezi stránkou a uživatelem.

Obsah zadávací dokumentace přitom řeší jednu zásadní problematiku, která s realizací webu souvisí – stále se zvyšující náklady. Pokud totiž zadavatel dostatečně nespecifikuje, co vlastně od stránek požaduje, tak se může dost dobře stát, že dostane úplně něco jiného, než očekával.

Technické zadání webu tak přináší mnohem větší kontrolu nad náklady i lepší komunikaci mezi oběma stranami. Jeho tvorba ovšem není úkolem na pět minut. Typicky se pojí se sérií konzultací s developery, kteří pomáhají zejména s výběrem nejvhodnějších technologií.

Jak má vypadat obsah zadávací dokumentace

Ve výčtu položek, co musí obsahovat zadávací dokumentace, by neměly chybět následující sady otázek:

  • Představení firmy – specifikace byznysu, popis produktů, koho by měl produkt zajímat,
  • Potřeby a důvody realizace webového projektu – proč je chcete web tvořit, jaké máte od jeho spuštění očekávání,
  • Specifikace cílové skupiny – popis stávajících zákazníků, jaká je přidaná hodnota nabízeného produktu nebo služby a co klientům pomáhá řešit,
  • Specifikace oboru – kdo je konkurence,
  • Obecné otázky – např. časové požadavky realizace.

Výše uvedené položky jsou mimo ujasnění zadání, také účinným pomocníkem při sestavování marketingové strategie a mají zásadní vliv na podobu funkcionality webu. Zodpovězením otázek si navíc ujasníte, proč vlastně chcete web dělat a jestli je jeho tvorba pro vaše podnikání zásadní.

V rámci strategie je vhodné přemýšlet 6-12 měsíců dopředu a mimo cílů přemýšlet také nad činnostmi, které bude třeba učinit.

Pokud o tvorbě webového projektu uvažujete, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme s jeho realizací. Rádi vám také pomůžeme s vylepšením stávajícího webu nebo e-shopu.

Chcete více návštěvníků webu?

Ano CHCI