Udělejte z newsletteru osobní zprávu

Chcete mít úspěch se svými newslettery? Pak je pište co nejvíce osobní! Upusťte od textů, ze kterých přímo čiší, jak byly vytvořeny pro hromadné rozesílání anonymním adresátům. Pocítí-li příjemce vašeho emailového magazínu, že zpráva udeřila na hlavičku hřebíku právě jeho potřeb a potíží, pak jste na nejlepší cestě získat si jeho pozornost a přízeň.

Sympatické personalizované emailové zprávy mají mnohem větší schopnost konverze, tj. získání nové objednávky od jejich příjemců, než zprávy unifikované. Přesto řada firem, která rozesílá automatizované zprávy, se žádným detailnějším mířením nezdržuje. A přitom to není nic složitého.

Cesty k personalizaci emailu

Vařit z vody nelze. Než začnete rozesílat cílené newslettery, musíte provést dobrou přípravu. Prvním krokem je shromáždit dostatek informací o stávajících zákaznících, potenciálních zákaznících, návštěvnících vašich stránek i všech těch, kteří se přihlásili dobrovolně k odběru vašeho emailového zpravodaje.

Podívejte se na všechny informační zdroje, které máte k dispozici. Využijte analýzy chování čtenářů vašeho webu, projděte si výsledky dotazníkových akcí směrovaných na příjemce vašich zpráv. A pak tyto informace porovnávejte s údaji, které má vás fakturační systém a software pro péči o zákazníky (CRM). Zeptejte se pracovníků vašeho obchodního oddělení, co řeší s klienty při osobních jednání a použijte to.

Rozděl a opanuj

Na základě všech takto získaných údajů je pak možné příjemce dělit do skupin, pro které pak budete tvořit vhodný personalizovaný obsah. Podle charakteru vašeho podnikání zvolte vlastní klíč či stanovte společného jmenovatele, na základě kterých se vám budou příjemci dobře rozlišovat. Příkladem může být: Pravidlo dělení podle toho, z jakého regionu je daná osoba. Co nejčastěji hledá na našich stránkách? Jak často se na nás obrací se svými dotazy či problémy? Preferuje nákupy online v našem E-shopu nebo si chodí zboží koupit do naší kamenné prodejny? Odpovědi na takovéto otázky pak vedou k vytvoření šablony pro škatulkování příjemců.

Přizpůsobte obsah

Řada automatizovaných emailů je na tom obsahově tak špatně, že se vůbec nedá číst. Pokud už máte příjemce rozdělené do větších či menších skupin či bloků, začněte pracovat na obsahu modulových newsletterů, které zapůsobí jako osobní dopis.

Využijte všech svých stylistických i jazykových dovedností a nebo pověřte kvalitního copywritera psaním textů, které působí příjemně, nevtíravě a příjemce oslovují a on při čtení má pocit, že mail je určen právě a jenom jemu. Využívejte naplno znalosti, které jste o dané skupině čtenářů získali a přizpůsobte tomu obsah i formu.

Analyzujte a upravujte

Nezůstávejte na půli cesty! Vždy po rozeslání emailové kampaně vyhodnoťte její průběh i výsledky. Nejdříve v reálném čase monitorujte, jak rozeslání vaší zprávy probíhá a zda nenastaly problémy technického charakteru. V druhém kroku sledujte reakce příjemců na obsah. Zkoušejte najít vlastní způsob, jak měřit úspěšnost: kolik příjemců newsletteru odkliklo hlavní odkaz vedoucí k produktu č.1, o kolik se zvýšil prodej propagované služby/produktu v následujícím období, kolik negativních reakcí (např.ve formě zablokování vaši adresy) jste zaznamenali a pod. A stejně jako předtím, je přiřazujte k jednotlivým skupinám.

 

Personalizace emailových zpráv vás jednoznačně posune v záplavě online propagace o stupínek výš nad neosobní či robotickou komunikaci. Adresát vašich newsletterů získá dojem, že ho skutečně vnímáte a záleží vám na něm. A právě dosažení takových pozitivních emocí znamená výhru při každém marketingovém úsilí.

 

Potřebujete pomoci s řešením vašich online projektů?
Pojďme to společně probrat u kávy na bezplatné první konzultaci.