02.01.2020

Co je automatizace a jaký je její význam?

Moderní technologie se staly nedílnou součástí jednadvacátého století. Mezi důsledky tohoto spojení pak jednoznačně patří stále populárnější trend automatizace. Co vlastně ta automatizace je a má její integrace význam i pro vaše podnikání? Na tyto a další otázky odpovídají následující odstavce.

Co je automatizace?

V první řadě je třeba objasnit, co vlastně pojem automatizace označuje. Automatizace je samočinný řídící systém, jehož cílem je nahrazení člověka v průběhu vykonávání určité činnosti. Konkrétně se pak jedná o opakované úkoly, při kterých lze lidský faktor nahradit šikovným algoritmem.

Význam a přínos automatizace ční zejména v šetření prostředků a zbavení se rutinních úkolů. Ušetřený čas tak může být využit k závažnějším problémům, které již stroj sám o sobě vyřešit nedokáže.

automatizace-práce

Příkladem z praxe, se kterým jste se již všichni pravděpodobně setkali, je využití chatbotů. Chatboti bývají integrováni do webového rozhraní e-shopů, kde mají na starost základní komunikaci se zákazníky. Pokročilejší chatboti pak mimo to zvládají také běžné kancelářské činnosti, jako je rozesílání e-mailů a plánování schůzek do kalendáře.

Význam automatizace: historie a budoucnost

Historie automatizace je spojena s efektivitou práce, robotizací a zjednodušováním výrobních procesů. Automatizace výroby a nasazení robotů v nejrůznějších podnicích snížily nároky na množství pracovníků a zkrátily čas potřebný k výrobě daného produktu.

V praxi tak postupně začalo docházet k náhradě lidského faktoru strojem. Na druhou stranu však průmyslová automatizace vytvořila prostor pro zrod zcela nových pracovních pozic – techniků, kteří se budou o stroje starat a programátorů či konstruktérů, jež mají na starosti zhotovení strojů a jejich programů.

Automatizace tak už od svého zrodu zdůrazňuje přidanou hodnotu člověka, respektive jeho schopnost kritického a logického myšlení, které prozatím nedokáže nahradit ani umělá inteligence.

Později se ukázalo, že lze mimo automatizaci průmyslu (automatizace hardwaru), využít tyto metodiky také pro software, například automatické rozesílání e-mailů nebo efektivnější analytika. Automatizace tedy dnes neusnadňuje pouze výrobu, ale i běžné administrativní činnosti.

Již od počátků své historie se přitom automatizace potýká s kritikou v podobě úbytku pracovních míst. Výše uvedené odstavce však již zmínily, že jsou tímto způsobem redukovány pouze ty pozice, které stroj dokáže nahradit. V budoucnu se tak díky její integraci zvednou požadavky na lidskou kreativitu, seberozvoj a vlastní intelekt, čímž celosvětově vzroste gramotnost i životní standard.

Význam automatizace: efektivnější práce za méně peněz

Hlavní přínosy automatizace tedy spočívají v efektivitě práce a šetření časových i finančních prostředků. Jednotlivé nástroje nahrazují určité formy lidské práce. S jejich využitím je proto možné zaměstnávat méně pracovníků. Ti stávající se mohou soustředit pouze na důležitější nebo složitější úkoly. S efektivitou pak souvisí také přesné plnění úkolů.

efektivita-práce

V rámci vykonávání několikahodinové stereotypní činnosti člověk celkem snadno udělá chybu. Může se jednat o vynechání dílčího kroku nebo zaškrtnutí špatného políčka. Takové chyby se zpětně hůř hledají a mohou zapříčinit ztrátu peněz, případně celé zakázky.

Tato možnost je v případě využití automatizace zcela odstraněna. Algoritmus se vždy provede stejným postupem. Mimo to budete o každém vykonaném úkolu vždy včas a přehledně informováni, čímž si o každém projektu udržíte přehled.

Komunikace se zákazníky a další příklady automatizace

Automatizace pracovního postupu vás mimo to může zbavit nutnosti vykonávat nudné administrativní činnosti. Postará se o naplánování vašeho dne. S využitím AI (umělé inteligence) a doplňované databáze může vyřídit určitý druh e-mailové komunikace a pomůže v oblasti komunikace se zákazníkem. Využití umělé inteligence pak nabízí v podstatě neomezené možnosti, od vyřizování objednávek po sběr zpětné vazby.

Konkrétní využití a příklady automatizace úzce souvisí s povahou daného projektu. V celé řadě případů lze využít již vytvořených řešení, které bývají často i zdarma dostupné na internetu. Tyto modely by ovšem měly sloužit pouze pro upřesnění představy o tom, jak může napomoci vašemu podnikání a zda ji skutečně využijete.

K tomu, abyste dosáhli maximálního užitku, je dobré vyhledat a oslovit partnera, který dokáže vyvinout řešení na míru. Automatizace na míru (například zmíněný chatbot na míru) je pak plně přizpůsobena vašim potřebám a naplno využívá svůj potenciál.


Tvorba e-shopu
Automatizace procesů

Tyto tipy do vašeho emailu hned jak se objeví

@