Jaký je význam automatizace a proč je dobré ji využívat?

Moderní technologie se staly nedílnou součástí jednadvacátého století. Mezi důsledky tohoto spojení pak jednoznačně patří, stále populárnější, trend automatizace. Co stojí za jeho úspěchem, jaké jsou jeho výhody a proč ho zakomponovat i do svých projektů? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět následující odstavce.

Co je to vlastně automatizace?

V první řadě je třeba objasnit, co vlastně pojem automatizace označuje. Jedná se o samočinný řídící systém, jehož cílem je nahrazení člověka v průběhu určité činnosti. Konkrétně se pak jedná o opakované úkoly, při kterých lze lidský faktor nahradit šikovným algoritmem. Typicky se k integraci automatizace přistupuje za účelem šetření prostředků a zbavení se rutinních úkolů. Ušetřený čas tak může být využit k závažnějším problémům, které již stroj sám o sobě vyřešit nedokáže.

automatizace-práce

Příkladem z praxe, se kterým jsme se již všichni pravděpodobně setkali, je využití chatbotů. Chatboti bývají integrováni do webového rozhraní e-shopů, kde mají na starost základní komunikaci se zákazníky. Pokročilejší chatboti pak mimo to zvládají také běžné kancelářské činnosti, jako je rozesílání e-mailů a plánování schůzek do kalendáře.

Automatizace: efektivnější práce za méně peněz

Zmíněný příklad již nastínil význam a přínosy, jenž integrace automatizace pracovních postupů přináší. Hlavní přínosy automatizace tedy spočívají v efektivitě práce a šetření časových i finančních prostředků. Jednotlivé nástroje nahrazují určité formy lidské práce, s jejich využitím je proto možné zaměstnávat méně pracovníků. Ti stávající se mohou soustředit pouze na důležitější nebo složitější úkoly. S efektivitou pak souvisí také přesné plnění úkolů.

efektivita-práce

V rámci vykonávání několikahodinové stereotypní činnosti člověk celkem snadno udělá chybu. Může se jednat o vynechání dílčího kroku nebo zaškrtnutí špatného políčka. Takové chyby se zpětně hůř hledají a mohou zapříčinit ztrátu peněz, případně celé zakázky. Tato možnost je v případě využití automatizace zcela odstraněna. Algoritmus se vždy provede stejným postupem. Mimo to budete o každém vykonaném úkolu vždy včas a přehledně informováni, čímž si o každém projektu udržíte přehled.

Komunikace se zákazníky a další využití automatizace

Automatizace pracovního postupu vás mimo to může zbavit nutnosti vykonávat nudné administrativní činnosti. Postará se o naplánování vašeho dne. S využitím AI (umělé inteligence) a doplňované databáze může vyřídit určitý druh e-mailové komunikace a pomůže v oblasti komunikace se zákazníkem. Využití umělé inteligence pak nabízí v podstatě neomezené možnosti, od vyřizování objednávek, po sběr zpětné vazby.

Konkrétní využití automatizace úzce souvisí s povahou daného projektu. V celé řadě případů pak lze využít již vytvořených řešení, které bývají často, i zdarma, dostupné na internetu. Tyto modely by ovšem měly sloužit pouze pro upřesnění představy o tom, jak může automatizace napomoci vašemu podnikání a zda ji skutečně využijete. K tomu, abyste dosáhli maximálního užitku je dobré vyhledat a oslovit partnera, který dokáže vyvinout řešení na míru. Automatizace na míru (například zmíněný chatbot na míru) je pak plně přizpůsobena vašim potřebám a naplno využívá svůj potenciál.

Potřebujete pomoci s řešením vašich online projektů?
Pojďme to společně probrat u kávy na bezplatné první konzultaci.